Sportovní kodex

Každý hráč, trenér, rodič či činitel klubu by se měl sportovním kodexem řídit a dodržovat jej.

HRÁČ

 • HOŠI RADOST/HOLKY RADOST - řídím se klubovým mottem.
 • FAIR PLAY - na hřišti hraji čestně podle pravidel, nesimuluji, nepodvádím, vyhrát chci, ale ne přes mrtvoly.
 • Vnímám rozhodčího jako člověka. A člověk dělá chyby. Nikdo není neomylný.
 • Ctím klubový kodex.
 • KOMUNIKACE - s každým z klubu, včetně mých spoluhráčů, komunikuji s respektem a úctou.
 • ZODPOVĚDNOST - dodržuji a respektuji stanovené pravidla.
 • Podporuji svůj klub a jdu vzorem mladším.
 • Vnímám florbal jako svou životní cestu, který mne má naučit zdravému životnímu stylu, práci v kolektivu, zdravé stravě, regeneraci a celkové životosprávě.
 • POŘÁDEK - své místo a prostor si po sobě vždy uklidím.
 • ŠKOLA – vzdělání je vždy na prvním místě. Pokud chci florbalu obětovat své maximum, musím mít vždy splněné své studijní povinnosti

TRENÉR

 • Uvědomuje si, že je vzorem pro své svěřence – včasné příchody, odchody, projev, mluva, způsoby chování atd.
 • Ctí klubový kodex.
 • Je trpělivý, ví že hráčem/hráčkou se nestane každý přes noc.
 • Záleží mu jak na přípravné/instruktážní složce, tak na té zábavné.
 • Snaží se ovlivnit hlavně v pozitivech – i velká výčitka se dá podat rozumně, nejen řevem.
 • 4. Vede hráče k samostatnosti.
 • Podporuje Fair Play.
 • 6 . Dbá na to, že nevychovává jen a pouze reprezentační florbalisty, ale také slušné a vychované lidi.
 • Je otevřen komunikaci jak s hráči, tak s rodiči.
 • Spolupracuje s ostatními trenéry klubových družstev, stará se o týmovou agendu.
 • Podporuje hráče, aby pracovali pro tým.
 • Vzdělává se a zajímá se o nové trendy.

RODIČ

 • Podporuje, motivuje své děti a fandí slušně.
 • KOMUNIKACE - s trenérem se bavím s respektem a s úctou.
 • Děti omlouvám dopředu a s předstihem na domluvených platformách.
 • Zdůrazňuje dětem vliv poctivého tréninku na jejich budoucí výkon. Trpělivost a vůle jsou prostředky, které mi pomohou nejen ve sportu, ale v životě celkově.
 • Pomůže při klubových akcích, pokud to lze.
 • Vede své dítě k zodpovědnosti.
 • Dá prostor k chybám (ví, že z chyb se dítě učí). Podá radu jak se z chyby poučit a věc příště vyřešit lépe.
 • Nepokřikuje na své dítě během/po tréninku/zápasu. Od toho je tam trenér.
 • Vede své dítě ke správné životosprávě.
 • Dodržuje klubový i sportovní kodex a vede k tomu i své děti.